Slide background

Вже сьогодні в рамках дуальної освіти

Четверо першокурсників університету
працюють в Ciklum та EPAM.
Для них дуальна освіта є крутішою,
ніж навчання в Європі

Дізнайтесь, що треба зробити 11-класнику
для паралельного навчання в університеті
та стажування в ІТ-компанії вже з вересня 2018

Slide background

Спробуй свої здібності на професійному on-line Java-тренінгу,
після якого вже влітку 2018 ти зможеш:

- отримати від Oracle сертифікат Java-програміста,
як це вже зробили 11 старшокласників з 7 областей України

- стати учасником командного Java-хакатону

- розробити Android-проект в літньому ІТ-таборі в Карпатах
та презентувати його роботодавцям

Досвід успішного навчання старшокласників протягом 2015-2017 років в декількох спеціалізованих класах та гуртках надихнув до залучення у проект максимально можливої кількості українських школярів, які мріють стати професійними розробниками програмного забезпечення, незалежно від місця їх проживання та наявності там відповідного навчального закладу. Використання сучасних освітніх технологій дистанційного навчання зробило це реальним вже зараз.

В кінці листопада 2017 близько 100 учнів 8…11 класів – переможців та призерів обласних олімпіад з математики, фізики, інформатики та інформаційних технологій з різних за величиною населених пунктів 18 областей України розпочали дистанційний Java-тренінг. І вже в березні-квітні 2018 отримано чотири Oracle-сертифікати учнями 9-го та 11-го класів з Волинської, Донецької та Луганської областей. Процес навчання та сертифікації продовжується…

З 17 - го квітня додатково починається другий потік дистанційного Java-тренінгу для старшокласників – переможців та призерів обласних олімпіад вже 2018-го року. Для учнів 11-х класів успішне завершення Java-тренінгу відкриває двері до ранньої дуальної освіти вже з вересня 2018 року. Учні 8…10-х класів продовжать професійне входження до ІТ галузі проектним практикумом у літньому ІТ-таборі в Карпатах.

Загальні вимоги до вхідного рівня слухачів:

  • впевнене користування комп’ютером в межах роботи з текстовими файлами з розширенням .doc, pdf, djvu,
  • мінімальний рівень володіння англійською мовою в межах можливості перекладу фраз типу “ What is a result?”, “Consider the following code:” із розумінням необхідностівитрачати час на вдосконалення англійської,
  • впевнене знання розкладки букв англійського алфавіту на клавіатурі для швидкого набору Java-команд.

Вимоги до вхідного рівня слухачів щодо знання мов програмування

Попередній багаторічний досвід проведення курсів (з 2009 року) показує, що близько половини слухачів вже володіють основами структурного програмування (двійкова система числення, оператори if, if — else, for, while) на рівні вміння за допомогою будь-якої мови програмування (Pascal, Basic, C, Pyton, Delphi, тощо) розкласти масив цілих чисел на два окремих масиви: з додатніх та з від’ємних чисел. Таким слухачам немає потреби у вивченні блоку основ структурного програмування. Саме тому курс і починається зразу з вивчення об’єктного програмування.

Слухачам, не знайомим із основами структурного програмування, тобто, повним очатківцям,необхідно паралельно із вивченням об’єктних аспектів Java за основною програмою курсу працювати над додатковою програмою курсу за окремим розкладом (відсутність знань основ структурного програмування не вплине на якість засвоєння основного матеріалу на початку навчання).

Що треба мати на Вашому комп’ютері перед початком занять:

Основним видом навчальних занять для викладення нового матеріалу є комплексне лекційно - практично-лабораторне  on — line заняття. Дві-три нескладні теми практично повністю запропоновано вивчити самостійно за допомогою рекомендованої літератури. До кожного з on — line занять надається перелік рекомендованої літератури російською мовою із вказуванням сторінок, що необхідно опрацювати для закріплення матеріалу заняття, та практично до кожного заняття — перелік тестів (в середньому – близько 20) англійською мовою, виконання яких також дозволить закріпити навчальний матеріал.

До кожного тестового завдання в книгах є не тільки відповіді (answers), але й пояснення (explanations) – звісно, англійською мовою. Необхідно обов’язково після виконання кожного тесту пересвідчитись у правильності Вашого рішення. Проте, якщо і після прочитаних пояснень у Вас питання до тестів все одно залишаться, – до Ваших послуг щотижнева менторська підтримка у вечірній час у вигляді одногодинного вебінару.

Домашні завдання із самостійного виконання програмних проектів різних обсягів та рівнів складності розподілено нерівномірно – на протязі першої половини їх набагато менше, ніж на протязі другої половини навчання. Це аксіома – коли дитина вчиться читати, перш ніж подолати найменшу книжку, вона спочатку повинна вивчити букви. Тому наберіться терпіння – писати нових програм будете багато, але не зразу, і не після кожного заняття. Хоча на кожному занятті разом із тренером будете виконувати 5…8 проектів, спочатку – невеличких, потім – серйозних.

Проте, якщо Ви все ж таки дуже хочете саме писати програми, а не розбиратись в кодах тестових програм, написаних іншими, і Вас не дуже хвилює, чому програма, написана Вами, працює так, а не інакше – головне, що працює! – тоді, як підказує досвід, Вам буде нецікаво. І це – також нормально. Не всім же бути майбутніми архітекторами проектів, робота є і для простих розробників програмного забезпечення. Хоча, як показує інший досвід, на протязі робочого дня професійному розробнику доводиться розбиратись в чужих кодах не менше, ніж писати власні програмні коди.

Вартість тренінгу для школярів розраховується, виходячи з вартості однієї академічної години заняття 9 гривень, що встановлює вартість одного тижня занять 63 гривні, а повну вартість тренінгу — орієнтовно 720 гривень. Для студентів коледжів та університетів вартість однієї академічної години заняття становить 18 гривень, для слухачів, які не є школярами або студентами – 36 гривень за одну академічну годину.

Оплату можна здійснювати помісячно – тим самим слухач може припинити навчання в будь-який момент з будь-якої причини без фінансових втрат.

Перший тиждень занять є презентаційним – якщо слухач прийме рішення про продовження навчання, перший тиждень занять оплачується на початку другого тижня занять; якщо подальше навчання не зацікавить слухача – оплату першого тижня занять здійснювати не потрібно

В нашому суспільстві сформоване стійке негативне ставлення до будь-яких паперових підтверджень знань та навичок. В причини цього не варта заглиблюватись – достатньо згадати невизнання наших дипломів більшістю країн світу. Проте, сертифікат Oracle є документом, що не зашкодить мати кожному програмісту, тим більше – початківцю.

Сертифікати Oracle отримали більше 60 слухачів курсів, в т.ч. 11 старшокласників. Для успішної сертифікації передбачено виконання слухачем шести попередніх тестових on-line випробувань, наближених за змістом та формою до реальних іспитів.

Дата

Тема

Обсяг, годин
 При початку занять 17-го квітня

 

17.041.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

20.042.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

 При початку занять 21-го квітня

 

21.041.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

 Спільні заняття

 

23.04Консультаційний менторський вебінар по темах 1-3

1

24.044.Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.

2

27.045.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.

2

6.Перевантаження методів. API класу String.

1

7.Mетод main(). Аргументи в методі main().

1

30.04Консультаційний менторський вебінар по темах 4-7

1

01.058.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.

2

04.059.Пакети. Import. Static import. Клас Math.

2

10.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

2

07.05Консультаційний менторський вебінар по темах 8-10

1

08.0511.Модифікатори доступу.

2

11.0512.Операції інкремента, декремента у префіксній та постфіксній формах. Операція ділення за модулем. Тернарний оператор. Замикальні (short-cirquit) логічні функції AND та OR. Функція XOR. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій.

2

13.Оператор циклу foreach. Оператори break, continue.

2

14.05Консультаційний менторський вебінар по темах 11-13

1

15.0514.Ключове слово this.

2

18.0515.Ключове слово super. Клас Object.

2

16.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().

2

19.05Іспит по темах занять 1…13

3

21.05Консультаційний менторський вебінар по темах 14-16

1

22.0517.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Covariant returns.

2

25.0518.Приведення типів. Оператор instanceof.

2

19.Ключове слово final.

2

28.05Консультаційний менторський вебінар по темах 17-19

1

29.0520.Абстрактні класи.

2

01.0621.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.

2

22.Внутрішні класи. Реалізація множинного наслідування.

2

04.06Консультаційний менторський вебінар по темах 20-22

1

23.Клас Arrays.

1

24.Інтерфейси Collections, List. Клас ArrayList. Основи generics.

2

25.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій. Робота із кнопками в JavaFX.

1

05.0626.Exceptions.

6

06.06Консультаційний менторський вебінар по темах 23-26

1

27.Strings, StringBuffers, StringBuilders..

1

28.Wrappers, autoboxing, autounboxing

1

29. Enums.

1

30. Var-args.

1

31. Garbage Collector.

1

07.06Консультаційний менторський вебінар по темах 27-31

1

32. Java SE8: функціональні інтерфейси та лямбда-вирази

4

33. Java SE8: Date, Time API

1

08.06Консультаційний менторський вебінар по темах 32-33

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 1

3

09.06Підготовка до сертифікації – попередній іспит 2

3

11.06Консультаційний менторський вебінар по іспитах 1-2

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 3

3

12.06Підготовка до сертифікації – попередній іспит 4

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 3-4

1

13.06Підготовка до сертифікації – попередній іспит 5

3

14.06Підготовка до сертифікації – попередній іспит 6

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 5-6

1

15.06 - Корпоративна сертифікація 

Новини

Доброго дня. До 17:30 всім тим, хто оплатив прийде посилання на закриту youtube трансляцію і запрошення на вступ до групи в telegram. Оскільки youtube трансляція буде абсолютно закрита, тому і комменатрі будуть відсутні і спілкування буде можливе виключно в групі telegram.

Для цього необхідно вам встановити додаток telegram.

Це буде набагато зручніше)

 

Контактна особа

wplmswplk