JavaSE PROFESSIONAL+

Модуль 1. Алгоритми.

1.1 Опрацювання текстових даних на основі технології regex. Класи Pattern, Mattcher, Scanner.

1.2 Серіалізація файлів. Інтерфейси Serializable та Externalizable. Особливості композиції та наслідування при серіалізації.

Модуль 2. Контейнери даних. Технологія generics

2.1 Інтерфейси Set, Queue. Класи TreeSet, PriorityQueue, Dequeue.

2.2 Інтерфейс Мар. Принципи побудови hash-таблиць. Клас HashMap.

2.3 Методи класу Collections. Класи Vector, HashTable, Stack.

2.4 Побудова та використання generic-класів та generic-методів.

2.5 Особливості поліморфізму при використанні generic-колекцій.

Модуль 3. Технології опрацювання

Mодуль 3.1 Багатопотокове програмування

3.1.1 Основи створення та використання потоків. Клас Thread. Інтерфейси Runnable, Callable, Executor, ExecutorService.

3.1.2 Основи синхронізації потоків. Ключове слово synchronized. Синхронізація статичних методів.

3.1.3 Реалізація синхронізації на основі фреймворку Fork-Join.

3.1.4 Реалізація синхронізації на основі ресурсів пакетів java.util.concurrent, java.util.concurrent.atomic, java.util.concurrent.locks.

3.1.5 Взаємодія потоків. Методи wait, notify класу Object. Поняття взаємного блокування (deadlock), запобігання deadlock, поняття coupling.

Mодуль 3.2 Фреймворк потоків Stream API

3.2.1 Проміжні та термінальні методи інтерфейсу Stream для формування та опрацювання потоків. Клас Optional.

3.2.2 Особливості технології потокового зведення. Метод reduce.

3.2.3 Методи класу Collectors.

3.2.4 Розпаралелювання потоків. Порівняльний аналіз послідовних та паралельних потоків, визначення доцільності розпаралелювання потоків.

3.2.5 Використання потоків для роботи з файлами.

Модуль 4. Spring

 Модуль 5. Проектний практикум 2. 

 

Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
free online course
download redmi firmware
Premium WordPress Themes Download
lynda course free download