STRUCTURAL PROGRAMMING

Орієнтовний графік проведення менторських занять
з курсу Structural Programming
“Програмування на Java. Структурне програмування.
Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування”

Періодичність вебінарів:
– для групи слухачів зі всіх регіонів України: понеділок та четвер, 18.00 – 19.20
– для групи проєкту “ІТ-школа Дніпро”: вівторок та п’ятниця, 18.00 – 19.20

  Дата  

Тема занять

група всіх регіонів ІТ-школа Дніпро
11.05 14.05 Організаційний.
13.05 18.05 1.Робота з Eclipse. Перша програма.
1.2.Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення.
1.3. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.
17.05 21.05 2.Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення крапкових трикутників.
20.05 25.05 3.Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини.

24.05

28.05

4.Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, short-cirquit логічні функії. Оператори switch-case, break, continue, foreach.
27.05 01.06 5.Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.
31.05 04.06 6.Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти.

 

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course
download mobile firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course