JavaSE ASSOCIATED+

Тематичний план онлайн тренінгу JavaSE Associated+

за програмою сертифікаційного іспиту 1Z0-808

1. Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.
2. Передавання в метод аргументів: примітивів та посилань.
3. Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.
4. Перевантаження методів. API класу String.
5. Mетод main(). Аргументи в методі main().
6. Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.
7. Пакети. Import. Static import. Клас Math.
8. Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми.Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.
9. Модифікатори доступу.
10. Ключове слово this.
11. Ключове слово super. Клас Object.
12. Перевизначення методів. Методи toString(), equals().
13. Поліморфні посилання. Поліморфізм. Covariant returns.
14. Приведення типів. Оператор instanceof.
15. Ключове слово final.
16. Абстрактні класи.
17. Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.
18. Внутрішні класи.
19. Клас Arrays.
20. Інтерфейси Collections, List. Класи ArrayList, Collections.
Ознайомлення із generics.
21. Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій.
Робота із кнопками в JavaFX.
22. Exceptions.
23. Strings, StringBuffers, StringBuilders.
24. Wrappers, autoboxing, autounboxing.
25. Enums.
26. Var-args.
27. Garbage Collector.
28. Функціональні інтерфейси та лямбда-вирази.
29. Робота із датами. Date, Time API.
30. Підготовка до сертифікаційного іспиту 1Z0-808 (опціонально).
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
download intex firmware
Download Best WordPress Themes Free Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=