JavaSE ASSOCIATED+

Тематичний план онлайн тренінгу JavaSE Associated+

за програмою сертифікаційного іспиту 1Z0-808

1. Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.
2. Передавання в метод аргументів: примітивів та посилань.
3. Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.
4. Перевантаження методів. API класу String.
5. Mетод main(). Аргументи в методі main().
6. Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.
7. Пакети. Import. Static import. Клас Math.
8. Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми.Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.
9. Модифікатори доступу.
10. Ключове слово this.
11. Ключове слово super. Клас Object.
12. Перевизначення методів. Методи toString(), equals().
13. Поліморфні посилання. Поліморфізм. Covariant returns.
14. Приведення типів. Оператор instanceof.
15. Ключове слово final.
16. Абстрактні класи.
17. Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.
18. Внутрішні класи.
19. Клас Arrays.
20. Інтерфейси Collections, List. Класи ArrayList, Collections.
Ознайомлення із generics.
21. Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій.
Робота із кнопками в JavaFX.
22. Exceptions.
23. Strings, StringBuffers, StringBuilders.
24. Wrappers, autoboxing, autounboxing.
25. Enums.
26. Var-args.
27. Garbage Collector.
28. Функціональні інтерфейси та лямбда-вирази.
29. Робота із датами. Date, Time API.
30. Оболонка Android Studio, структура проектів.
Застосування XML. ConstraintLayout.Слухачі та обробники подій, робота із кнопками. Навігація.
31. Android. Адаптери, фрагменти.
32. Android-проект.
33. Підготовка до сертифікаційного іспиту 1Z0-808 (опціонально).
Download Premium WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
udemy course download free
download mobile firmware
Download WordPress Themes Free
udemy course download free