JavaSE ASSOCIATED+

Тематичний план онлайн тренінгу JavaSE Associated+

за програмою сертифікаційного іспиту 1Z0-808

Тиждень Тема
1 1.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.
2.Передавання в метод аргументів: примітивів та посилань.
3.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.
4.Перевантаження методів. API класу String.
2 5.Mетод main(). Аргументи в методі main().
6.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.
7.Пакети. Import. Static import. Клас Math.
3 8.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми.

Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

9.Модифікатори доступу.
4 10.Ключове слово this.
11.Ключове слово super. Клас Object.
12.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().
13.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Covariant returns.
5 14.Приведення типів. Оператор instanceof.
15.Ключове слово final.
6 16.Абстрактні класи.
17.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.
18.Внутрішні класи.
7 19.Клас Arrays.
20.Інтерфейси Collections, List. Класи ArrayList, Collections.

Ознайомлення із generics.

21.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій.

Робота із кнопками в JavaFX.

8 22.Exceptions.
9 23.Strings, StringBuffers, StringBuilders.
24.Wrappers, autoboxing, autounboxing.
25. Enums.
26. Var-args.
27. Garbage Collector.
10 28. Функціональні інтерфейси та лямбда-вирази.
29. Робота із датами. Date, Time API.
11 30.Оболонка Android Studio, структура проектів.

Застосування XML. ConstraintLayout.

Слухачі та обробники подій, робота із кнопками. Навігація.

31.Android. Адаптери, фрагменти.
12 32.Android-проект.
13-14 33.Підготовка до сертифікаційного іспиту 1Z0-808 (опціонально).

Premium WordPress Themes Download
Free Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
free download udemy course
download samsung firmware
Download WordPress Themes
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=