Програма курсу за вибором “Програмування на Java”

Модуль 1. Основи структурного (алгоритмічного) програмування.

1. Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double.Конкатенація String.

2. Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення.

3. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення.

4. Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR.

5. Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників.

6. Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої довжини. Обробка масивів із утворенням масиву-результату невідомої довжини.

7. Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, short-cirquit логічні функії. Оператори switch-case, break, continue, foreach.

Модуль 2. Вступ до об’єктного програмування.

8. Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.

9. Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти.

До складу комплекту відеоматеріалів “Програмування на Java” автора С.М.Іщерякова, якому надано гриф “Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах” МОН України входять:

a. Відеоуроки:

1. Перша програма (вільно доступна), тривалість 54:26.
2. Двійкова система числення.
3. Розгалуження.
4. Цикли (вільно доступні), тривалість 51:04.
5. Масиви.
6. Розширені оператори структурного програмування.
7. Оператори switch, case, break, continue, foreach.
8. АРІ класів String, Arrays, ArrayList (вільно доступні), тривалість 1:21:36.
9. Шаблон MVC для побудови класів (вільно доступний), тривалість 1:29:43.

b. Посилання на літературу російською (теоретична частина) та англійською (тестові завдання) мовами із вказуванням рекомендованих сторінок для опрацювання теоретичного матеріалу і тестових завдань для виконання (на всі тестові завдання є вказаними правильні відповіді із поясненнями англійською мовою), в т.ч. (нижче вказано частковий перелік літератури):

  1. Шилдт Герберт. Java. Полное руководство. 10-е изд.: Пер. с англ. – СПб.: ООО “Альфа-книга”, 2018.- 1488 с.
  2. Хорстманн Кей С. Java. Библиотека профессионала. 11-е изд.: – СПб.: Диалектика, 2019. Т.1. Основы. – 864 с. (є вільно доступною)
  3. Jeanne Boyarsky, Scott Selikoff. OCP Oracle Certified Professional Java SE8 Programmer II. Study Guide. Exam 1Z0-809- John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2016.- 669 p. (є вільно доступною)
  4. S.G.Ganesh, Tushar Sharma. Java SE7 Programmer Exams 1Z0-804 and 1Z0-805. A Comprehensive OCPJP 7 Certification Guide.– APRESS, New York, 2012.
  5. Khalid A.Mughal, Rolf W.Rasmussen. A Programmer’s Guide to Java SE8 Oracle Certified Associated (OCA). – Addison-Wesley Publishing, 2017.
  6. Mala Gupta. OCA Java SE7 Programmer I Certification Guide. Prepare for the 1Z0-803Exam. – Manning, Shelter Island, 2013.- 528 p.
  7. Richard M.Reese. Oracle Certified Associate Java SE7 Programmer Study Guide. – Packt Publishing, Birmingham, 2012.- 313 p.
  8. Kathy Sierra, Bert Bates. OCA/OCP Java SE7 Programmer I & II Study Guide (Exams 1Z0-803 & 1Z0-804) (Oracle Press).– McGraw Hill Osborne,New York,2015.-1088 p.

Приклад рекомендованих сторінок для опрацювання теоретичного матеріалу по темі відеоуроку 8 (АРІ класів String, Arrays, ArrayList):

[1] –  с.536, 539…540, 542…548,
[2] – c. 72…74, 77…79.

Приклад тестових завдань по темі відеоуроку 8 (нижче наведено частковий перелік тестових завдань):

[3] – chapter 1, # 3,
chapter 3, # 7, 8,             
[4] – chapter 7, # 1,
MockExam2, # 18,       
[6] – MockExam – # 44,
page 186, Tale 4.1,     
[7] – chapter 2, # 5,
[8] – chapter 6 – # 1.

c. Завдання на розроблення програмних проектів, наприклад, до відеоуроку 4 (Цикли):

“Реалізуйте виведення крапкових геометричних фігур наступних конфігурацій:
– прямокутних трикутників:

– складених рівнобедрених трикутників та паралелограмів:

трикутників, розміщених вертикально (“ялинку”):”

d. Тестові завдання до іспиту, повністю адаптованого до правил проведення сертифікації корпорації Oracle.