Інструкції

У зв’язку із наявністю значної кількості організаційних непорозумінь, виявлених при проведенні першого потоку дистанційних Java-курсів протягом 30 березня – 13 квітня 2020 року, у яких прийняло участь більше 800 вчителів, старшокласників та студентів, необхідно зробити деякі пояснення та надати інструкції для подальшої роботи.

Але спочатку – подяка за вашу готовність вчитись! І надія, що можливі організаційні та технічні проблеми не позбавлять вас наснаги до навчання!

  1. Що треба робити під час реєстрації?

НАЙГОЛОВНІШЕ!!!

Організація (а особливо – запуск) масового дистанційного навчання на сучасних online платформах вимагає чіткої дисципліни слухачів. Пам’ятайте, що єдиним ідентифікатором слухача для здійснення його доступу до участі у вебінарах, а також до використання допоміжних відео- та інших матеріалів, є ВИНЯТКОВО його gmail-акаунт – електронна адреса із доменом gmail.com. Електронні адреси із будь-якими іншими доменами, наприклад, ukr.net, meta.ua, i.ua, за вимогами Google не допускаються до участі у вебінарах та до завантажування матеріалів, що базуються на платформах Google. Тому при реєстрації необхідно КОРЕКТНО вказувати електронну адресу ВИНЯТКОВО із доменом gmail.com. Некоректне вказування електронної адреси, наприклад із наявними пробілами, не тільки не дозволить внести цю адресу до переліку доступу до вебінарів та до допоміжних матеріалів, але може заблокувати внесення до цього переліку коректних адрес інших слухачів. Велика кількість слухачів практично не дозволяє коригувати вручну зареєстровані адреси. Від правильності внесення вашого gmailакаунту до реєстраційної форми на 100% залежить ваша участь в дистанційному Javaтренінгу.

  1. Що треба робити ЗРАЗУ після реєстрації?
  2. Встановити на свій комп’ютер інтегроване середовище розробника IDE Eclipse (або аналогічні IDENet Beans, Intellij IDEA), користуючись інструкцією за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=xcKAn5bBaBU

Файли jdk-8u241-windowsx64 та eclipsejavajunoSR2-win32-x86_64.zip, що є необхідними для встановлення IDE Eclipse, можна завантажити або за посиланнями

https://drive.google.com/open?id=1CZ2c1SL7_53790xevSuT2z1KxXHdYoSh

https://drive.google.com/open?id=1GjdWzBAZun3zXjIWNOe6V1XfzRnbp_HS

або безпосередньо із Інтернет (для встановлення IDE Eclipse можна використати інші аналогічні файли, завантажені із Інтернет).

  1. Встановити на свій комп’ютер месенджер Telegram.
  2. Протягом 24 годин після Вашої реєстрації Вас буде запрошено до спілкування у двох Telegram-групах та у Facebook-групі:

— обов’язковій Telegram-групі – для спілкування із ментором під час вебінарів, а також для обміну думками по суті уроків,

— опціональних Telegram-групі  – для обміну думками на вільну тематику.

ВАЖЛИВО!!!

В подальшому, всі новини, в т.ч. найголовніше

– ПОСИЛАННЯ НА КОЖНИЙ НАСТУПНИЙ ВЕБІНАР –

буде розміщено на сайті idf.ua та продубльовано в обов’язковій Telegramгрупі.      

  1. Також протягом 24 годин після Вашої реєстрації Вашу адресу буде внесено до переліку доступів до вебінарів та до допоміжних матеріалів. По завершенні цього терміну Вам необхідно завантажити за посиланнями, наведеними на сайті idf.ua:

— файл programAndTasks.docx із програмою та завданнями,

— файл books.zip із літературою англійською, російською та українською мовами.

  1. В чому полягає підготовка до кожного заняття згідно принципів технології blended learning?

Всі сучасні on-line освітні платформи використовують технологію “перевернутого навчання” (“blended learning” — teach-hub.com/scho-take-perevernute-navchannya/), згідно з якою ВСЕ теоретичне навчання реалізується слухачем самостійно, застосовуючи відеоматеріали та допоміжну літературу, а заняття із ментором відбуваються тільки в практичній площині. Тим не менше, в кожному конкретному випадку технологія “blended learning” має свої індивідуальні особливості.

Самостійна підготовка до кожного заняття on-line Java-школи містить наступні етапи:

— перегляд слухачем заданих відеоматеріалів із обов’язковим паралельним виконанням в Eclipse програм, що розробляє тренер,

— додаткове вивчення відповідного теоретичного навчального матеріалу з літератури, перекладеної російською мовою (для зміцнення рівня володіння англійською мовою бажано опрацьовувати не перекладені видання, а відповідні сторінки оригінальних версій підручників англійською мовою),

— виконання тестових завдань з літератури, рекомендованої корпорацією Oracle для підготовки до сертифікаційних іспитів,

— виконання програмних проектних завдань, надсилання Java-кодів виконаних проектів на pastebin (pastebin.com), надсилання ментору для можливої перевірки посилання на код домашнього проекту, виконаний та розміщений на pastebin,

— завантаження з сайту idf.ua або із зафіксованого повідомлення у обов’язковій Telegram-групі посилання на наступний менторський вебінар.

Під час менторських вебінарів слухач може отримати відповіді на питання по відеоматеріалах, літературі, тестових завданнях. Основну частину менторських вебінарів займає on-line рев’ю Java-кодів домашніх програмних завдань, вібірково відібраних ментором.

31.03.2020