Графік першого етапу

Дата

Тема

Обсяг, годин
  При початку занять 17-го квітня

 

17.04 1.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

20.04 2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

  При початку занять 21-го квітня

 

21.04 1.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

  Спільні заняття

 

23.04 Консультаційний менторський вебінар по темах 1-3

1

24.04 4.Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.

2

27.04 5.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.

2

6.Перевантаження методів. API класу String.

1

7.Mетод main(). Аргументи в методі main().

1

30.04 Консультаційний менторський вебінар по темах 4-7

1

01.05 8.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.

2

04.05 9.Пакети. Import. Static import. Клас Math.

2

10.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

2

07.05 Консультаційний менторський вебінар по темах 810

1

08.05 11.Модифікатори доступу.

2

11.05 12.Операції інкремента, декремента у префіксній та постфіксній формах. Операція ділення за модулем. Тернарний оператор. Замикальні (short-cirquit) логічні функції AND та OR. Функція XOR. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій.

2

13.Оператор циклу foreach. Оператори break, continue.

2

14.05 Консультаційний менторський вебінар по темах 11-13

1

15.05 14.Ключове слово this.

2

18.05 15.Ключове слово super. Клас Object.

2

16.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().

2

19.05 Іспит по темах занять 1…13

3

21.05 Консультаційний менторський вебінар по темах 14-16

1

22.05 17.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Covariant returns.

2

25.05 18.Приведення типів. Оператор instanceof.

2

19.Ключове слово final.

2

28.05 Консультаційний менторський вебінар по темах 17-19

1

29.05 20.Абстрактні класи.

2

01.06 21.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.

2

22.Внутрішні класи. Реалізація множинного наслідування.

2

04.06 Консультаційний менторський вебінар по темах 20-22

1

23.Клас Arrays.

1

24.Інтерфейси Collections, List. Клас ArrayList. Основи generics.

2

25.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій. Робота із кнопками в JavaFX.

1

05.06 26.Exceptions.

6

06.06 Консультаційний менторський вебінар по темах 23-26

1

27.Strings, StringBuffers, StringBuilders..

1

28.Wrappers, autoboxing, autounboxing

1

29. Enums.

1

30. Var-args.

1

31. Garbage Collector.

1

07.06 Консультаційний менторський вебінар по темах 2731

1

32. Java SE8: функціональні інтерфейси та лямбда-вирази

4

33. Java SE8: Date, Time API

1

08.06 Консультаційний менторський вебінар по темах 32-33

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 1

3

09.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 2

3

11.06 Консультаційний менторський вебінар по іспитах 1-2

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 3

3

12.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 4

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 34

1

13.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 5

3

14.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 6

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 5-6

1

15.06 — Корпоративна сертифікація  
06.04.2018