Режим занять

Протягом доби після реєстрації слухач отримає доступ до Google Class, де матиме можливість користуватись навчальними матеріалами:

 • відеозаписами вебінарів, що проводились під час проведення попередніх курсів, 
 • електронними версіями Java-підручників російською та англійською мовами,
 • переліком тестових завдань до кожного заняття, 
 • методичними вказівками із наведенням сторінок, що є необхідними для роботи над літературою та для виконання тестових завдань
 • завданнями для розробки програмних проектів до кожного заняття.

Тренінг проводиться згідно загальноприйнятої технології “blended learning” – перевернутого навчання, – що передбачає перед кожним заняттям виконання слухачем в самостійному режимі наступних дій (рекомендовано – саме у нижченаведеній послідовності):

 • перегляд відеозаписів разом із паралельним самостійним виконанням проектів, розглянутих у відеоматеріалі,
 • робота із літературою (російською або англійською мовою – за вибором слухача) згідно сторінок, наведених у методичних вказівках,
 • виконання тестів з підручників англійською мовою, самоконтроль виконання тестів по відповідях, вказаних в підручниках,
 • розробка програмних проектів та надсилання розроблених проектів до Google Class.  

Менторські заняття проводяться згідно графіку в першій половині дня 1-2 парними уроками тривалістю 80 хвилин без перерви (час початку та тривалість занять буде визначено та оголошено до 12.00 4-го квітня). На менторських заняттях слухач отримає:

 • відповіді на наявні питання по відеозаписах, літературі та домашніх тестах,
 • рев’ю одного-двох кодів розроблених вдома програмних проектів (за вибором ментора),
 • приклади виконання ментором тестових завдань,
 • приклад спільної розробки програмного проекту під кураторством ментора. 

ВАЖЛИВО!!!

Використання технології “blended learning” під час тренінгу передбачає максимальну самоорганізованість слухача. Це докорінним чином відрізняється від традиційного навчання, що проходить під контролем вчителів, викладачів, батьків, класних керівників, деканів факультетів. 

Тренінг не передбачає жодного контролю над роботою слухача!

Тільки самоконтроль!

Проте, саме принцип самоорганізованості фахівця є однією з домінуючих вимог з боку ІТ-бізнесу до junior-розробників в процесі працевлаштування. Перед претендентами на вакантну посаду junior-developer незалежно від програмної платформи висуваються три рівноцінні (підкреслюємо – РІВНОЦІННІ !!!) блоки вимог:

 • tech skills,
 • володіння англійською мовою,
 • soft skills, саме до яких відноситься відповідальність за виконання завдань, здатність до самонавчання, самоорганізації, комунікабельність, вміння працювати в команді.

Таким чином, on-line Java-тренінг є максимально наближеним до вимог ІТ-бізнесу як з боку tech skills – за рахунок відповідності вимогам корпорації Oracle, так і з боку формування soft skills, необхідних для роботи в ІТ-компаніях. 

23.03.2020