Режим занять

Слухач online Java-школи має можливість користуватись навчальними матеріалами:

 • відеозаписами – студійними або записами вебінарів, що проводились під час проведення попередніх курсів,
 • електронними версіями Java-підручників російською та англійською мовами,
 • переліком тестових завдань до кожного заняття,
 • методичними вказівками із наведенням сторінок, що є необхідними для роботи над літературою та для виконання тестових завдань
 • завданнями для розробки програмних проектів до кожного заняття.

Навчання проводиться згідно загальноприйнятої технології “blended learning” – перевернутого навчання, – що передбачає перед кожним заняттям виконання слухачем в самостійному режимі наступних дій (рекомендовано – саме у нижченаведеній послідовності):

 • перегляд відеозаписів разом із паралельним самостійним виконанням проектів, розглянутих у відеоматеріалі,
 • робота із літературою (російською або, бажано, англійською мовою – за вибором слухача) згідно сторінок, наведених у методичних вказівках,
 • виконання тестів з підручників англійською мовою, самоконтроль виконання тестів по відповідях, вказаних в підручниках,
 • розробка програмних проектів та надсилання розроблених проектів на менторську перевірку для здійснення рев’ю кодів.

Менторські заняття проводяться згідно графіку в другій половині дня (як правило, з 18.00) уроками тривалістю 90-120 хвилин без перерви. На менторських заняттях слухач отримає:

 • відповіді на наявні питання по відеозаписах, літературі та домашніх тестах,
 • рев’ю декількох кодів розроблених вдома програмних проектів (за вибором ментора),
 • приклади виконання ментором тестових завдань.

Програмою курсу передбачено виконання тестових іспитів в режимі, наближеному до умов проведення реальних сертифікаційних іспитів корпорації Oracle.

ВАЖЛИВО!!!

Використання технології “blended learning” під час навчання передбачає максимальну самоорганізованість слухача. Це докорінним чином відрізняється від традиційного навчання, що проходить під контролем вчителів, викладачів, батьків, класних керівників, деканів.

Навчання в online Java-школі не передбачає жодного контролю над роботою слухача!

Тільки самоконтроль та допомога!

Проте, саме принцип самоорганізованості фахівця є однією з домінуючих вимог з боку ІТ-бізнесу до junior-розробників в процесі працевлаштування. Перед претендентами на вакантну посаду junior-developer незалежно від програмної платформи висуваються три рівноцінні (підкреслюємо – РІВНОЦІННІ !!!) блоки вимог:

 • tech skills,
 • володіння англійською мовою,
 • soft skills, саме до яких відноситься відповідальність за виконання завдань, здатність до самонавчання, самоорганізації, комунікабельність, вміння працювати в команді.

Таким чином, заняття в online Java-школі є максимально наближеними до вимог ІТ-бізнесу як з боку tech skills – за рахунок відповідності змісту навчання вимогам корпорації Oracle, так і з боку формування soft skills, необхідних для роботи в ІТ-компаніях.

 

23.03.2020