Програма занять

Online Java-школа. Етап 1. Вступ до Java-програмування
Номер та тема заняття

(згідно програми першого етапу)

Дата on-line заняття Обсяг самостійної підготовки (СП)
Організаційне заняття 30.04
1. Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String.

Представлення чисел у двійковій, шістнад-цятковій та вісімковій системах числення (СЧ). Представлення від’ємних чисел у двійковій СЧ.

Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if, if-else.Логічні функції NOT,AND,OR.

02.05 (сб) СП до заняття 1 (відео 1, 2, 3, література, тести, проект визначення перетину прямокутників)
2. Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while. Виведення точкових трикутників. 04.05 (пн) СП до заняття 2 (відео 4, тести, проект формування точкових трикутників)
3. Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Масив аргументів методу main. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масиву-результату відомої та невідомої довжин. 06.05 (ср) СП до заняття 3 (відео 5, література, тести, проекти опрацювання масивів)
4. Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, short-cirquit логічні функії. Оператори switch-case, break, continue, foreach. 08.05 (пт) СП до заняття 4 (відео 6, 7, тести, література, проекти опрацювання масивів)
Опціональний тестовий іспит 10.05 (нд)
5. Ознайомлення із Java API , пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList. 11.05 (пн) СП до заняття 5 (відео 8, література, тести, проекти опрацювання strings).
6. Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Приклад побудови класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами, передаванням в метод посилань на об’єкти. 13.05 (ср) СП до заняття 6 (відео 9, література, тести, MVC-проекти формування точкових трикутників, Fraction- та Vector-Calculators).
Резервне заняття 15.05 (пт)

 

26.04.2020