Концепція on-line Java-школи

КОНЦЕПЦІЯ ONLINE JAVAШКОЛИ базується на 11-річному досвіді підготовки студентів та школярів до рівня, що на поточний момент відповідає вимогам сертифікаційних іспиту 1Z0-808 Oracle Certified Associated, Java SE8 Programmer, в тому числі протягом останніх 4 років – переважно в online режимі. Остаточно концепцію було сформовано вже після online Java-курсів, що відбулись під час карантину 30.03-13.04.2020 і в яких прийняли участь декілька сотень вчителів, учнів та студентів, враховуючи, що умови карантину позитивно вплинули на сприйняття освітянською спільнотою принципів online навчання та технології “blended learning”.
СПІЛЬНОТА НЕБАЙДУЖИХ. Дистанційне навчання дозволяє утворити спільноту вчителів та учнів, реально зацікавлених у вивченні програмування незалежно від локацій, наявного досвіду та віку. Перетворення одноразових курсів у постійно діючу школу відкриває можливість бажаючим під’єднатись до цієї спільноти в будь-який зручний для них момент часу. А ефективність навчання в колективі однодумців завжди є найвищою.
ЕТАПНІСТЬ. ЕТАП 1. Навчальний матеріал першого етапу online Java-школи в цілому відповідає вимогам змістової лінії “Алгоритми та програми” програми дисципліни “Інформатика” для 5-9-х класів, затвердженої наказом МОН України від 17.06.2017 № 804. Відмітимо — не спеціального курсу, а звичайної програми, тобто, призначеної для пересічного школяра. За результатами навчання на першому етапі (яке завжди можна безкоштовно повторити протягом наступних потоків, що будуть розпочинатись щомісяця) школяр може зробити висновок щодо доцільності продовження навчання на другому етапі.
STEM-ОСВІТА ТА ПРОГРАМУВАННЯ. Розробка проекту спеціальної концепції розвитку природничо-математичних дисциплін демонструє цілком очікуване зростання уваги керівництва країни до STEM-освіти. Тому до проектних домашніх завдань, що задаються після кожної теми першого етапу, включено завдання підручників з математики та фізики, розв’язки яких суттєво полегшуються при застосуванні програмних алгоритмів розгалуження та циклічних процедур. Таким чином, зроблено спробу продемонструвати ієрархічність STEM-дисциплін: математика “обслуговує” природничі процеси шляхом побудови формалізованих математичних моделей  (наприклад, створенням формул для опису траєкторій руху тіл в повітрі). Програмування, в свою чергу, “обслуговує” математику, застосовуючи алгоритми для автоматизації процесів опрацювання математичних моделей (наприклад, програмування процесорів зенітних систем перехоплення).
Це не жарт – провівши елементарні геометричні розрахунки та заносячи їх результати до розроблених вами програм для простих компютерних або Android ігор, ви вчитесь зєднювати математику та програмування і, тим самим, робите перший крок до розробки дорослих промислових систем.
ЕТАПНІСТЬ. ДРУГИЙ ТА НАСТУПНІ ЕТАПИ. Програма другого етапу відповідає набагато складнішій навчальній програмі курсу за вибором “Програмування на Java” авторів С.Іщерякова, Г.Двояк, О.Мішагіної (м.Івано-Франківськ), рекомендованої МОН України для закладів середньої освіти. Зміст цього курсу за вибором відповідає вимогам професійного корпоративного сертифікаційного іспиту 1Z0-808 Oracle Certified Associated, Java SE8 Рrogrammer. Водночас рівень цих вимог задовільняє запитам вітчизняних роботодавців, що ставляться перед кандидатами на посаду Junior Android Developer.
Тому наступним етапом Java-школи є літній проектний Android-практикум, що може бути реалізованим або в online режимі, або в режимі традиційних літніх таборів на базі в Карпатах. Для професійного back-end програмування на Java передбачено окрему online підготовку за програмою, що в цілому відповідає вимогам сертифікаційного іспиту 1Z0-809 Oracle Certified Professional, Java SE8 Programmer.
ВЧИМО JAVA / ANDROID. В навчальному курсі зроблено спробу конвертувати беззаперечний  потяг молоді різного віку до мобільних систем у мотивацію до вивчення, спочатку, Android-програмування, потім – природничо-математичних дисциплін. Робота учнів із програмними ігровими елементами на Scratch (2…4 класи), потім на Python (черепашка turtle, 5…6 класи) є достатнім підгрунтям для ознайомлення учнів вже 7-го класу із основами об’єктного програмування на Java з переходом до використання геометричних фігур на вікні Android і подальшою розробкою нескладних Android-ігор та інших Android-аплікацій. Для учнів, для яких вивчення Scratch в 5-6-х класах не дало змоги ознайомитись із основами Python, опанування основними алгоритмами розгалуження та організації циклів буде реалізовано в процесі створення Android-ігор.

26.04.2020