Запрошення

Громадська організація “Фундація розвитку інновацій” запрошує шкільних вчителів інформатики та студентів спеціальності “Середня освіта. Інформатика” педагогічних університетів прийняти участь у безкоштовному експериментальному дистанційному навчальному курсі з основ структурного, об’єктного та візуального програмування в рамках платформи раннього програмування.

Мета дистанційного курсу є подвійною:

 • навчання діючих та майбутніх шкільних вчителів інформатики основ сучасного програмування мовою Java із використанням візуального фреймворку JavaFX,
 • вивчення думки шкільних вчителів-практиків щодо можливості використання запропонованого навчального курсу для навчання програмуванню учнів 5-6 класів.

Обсяг курсу – 30 годин, в т.ч. 14 годин – дистанційне навчання, 15 годин –  самостійна підготовка, 1 година – тестовий он-лайн іспит. Термін проведення занять – 24…28 червня, в режимі вебінарів з 18.00 до 21.00.

По завершенні дистанційного курсу заплановано проведення проектного практикуму обсягом 30 годин в літньому таборі в Карпатах протягом липня 2019 року (терміни проведення практикуму залежатимуть від кількості слухачів (вчителів та студентів), які успішно складуть тестовий on-line іспит з програми курсу). Матеріали захищених проектів буде розміщено на сайті ГО “Фундація розвитку інновацій”.

У разі успішного завершення дистанційного курсу та проектного практикуму для шкільних вчителів інформатики передбачено отримання сертифікату про підвищення кваліфікації обсягом 30 або 60 годин від Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

Експериментальна програма навчання основ програмування

 1. Ознайомлення із оболонкою NetBeans/Eclipse. Структура проекту: проект => пакет => клас => команди, що є аналогічною файловій системі: кореневий каталог => каталог => файл => текст. Правила запису ідентифікаторів. Перша програма виведення імені.
 2. Текстова змінна. Поняття типів даних. Тип даних int. Програма виконання арифметичних операцій над цілими числами. Тип даних double. Знайомство з кастингом примітивів.
 3. Поняття та структура методу. Методи класу String – length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, concat. (ОПЦІОНАЛЬНО. Поняття перевантаження методів. Перевантажені методи класу String – indexOf, lastIndexOf, replace, substring.)
 4. Поняття класу та об’єкту класу String. Розміщення примітивів, класів та об’єктів класів в пам’яті. Оператор new.
 5. * Ознайомлення із графічною оболонкою JavaFX. Структура візуальних фреймів. Перша програма з віджетами Label, Button та графічними фігурами Circle, Rectangle. Ознайомлення із імпортом пакетів, наслідуванням класів та колекціями.
 6. Графічні атрибути – товщина ліній, кольори, тощо. Дії над графічними фігурами: повертання, пересування, тощо.
 7. Класи Shape, Polyline, Polygon. Створення комплексних фігур (автомобіля).
 8. Ознайомлення із інтерфейсами та generics. Поняття події.
 9. * Обробка подій натискання на кнопку та на клавішу. Інтерфейс EventHandler, класи ActionEvent та KeyEvent. Реалізація методу handle. Пересування фігури (автомобіля) при натисканні кнопки або клавіші. Прискорення-пригальмовування пересування.
 10. Розгалуження. Оператори if-else. Зупинка фігури (автомобіля) або його рух в інший бік за виконання/невиконання умови.
 11. Циклічні операції. Оператор while. Пересування фігури (автомобіля) за виконання умови.
 12. Оператор for. Пересування фігури (автомобіля) визначену кількість разів.

* — обсяг тем – по аудиторні 2 години.

Орієнтовний графік занять

24.06 – теми 1…3

25.06 – теми 4…6

26.06 – теми 7…9

27.06 – теми 10…12

28.06 – тестовий on-line іспит

02.06.2019