Графік занять школярів

                 Програма дистанційного навчання старшокласників                
в рамках підготовки до XVIII турніру юних інформатиків 2019 року

Початок всіх занять о 18:00

Дата

Тема

Обсяг, годин
 

03.05

1.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

07.05 3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

4.Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.

2

10.05 5.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.

1

6.Перевантаження методів. API класу String.

1

7.Mетод main(). Аргументи в методі main().

1

Консультаційний менторський вебінар по темах 1-4      

1

14.05 8.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 5-7          

1

17.05 9.Пакети. Import. Static import. Клас Math.

2

10.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

2

21.05 11.Модифікатори доступу.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 810

1

24.05 12.Операції інкремента, декремента у префіксній та постфіксній формах. Операція ділення за модулем. Тернарний оператор. Замикальні (short-cirquit) логічні функції AND та OR. Функція XOR. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій.

2

13.Оператор циклу foreach. Оператори break, continue.

2

28.05 14.Ключове слово this.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 11-13

1

31.05 15.Ключове слово super. Клас Object.

2

16.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().

2

01.06 Іспит по темах занять 1…13

3

03.06 17.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Covariant returns.

2

18.Приведення типів. Оператор instanceof.

2

19.Ключове слово final.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 14-16

1

04.06 20.Абстрактні класи.

2

21.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.

2

22.Внутрішні класи. Реалізація множинного наслідування.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 17-19

1

05.06 23.Клас Arrays.

2

24.Інтерфейси Collections, List. Клас ArrayList. Основи generics.

2

25.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій. Робота із кнопками в JavaFX.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 20-22

1

06.06 26.Exceptions.

6

Консультаційний менторський вебінар по темах 23-25

1

07.06 27.Strings, StringBuffers, StringBuilders..

1

28.Wrappers, autoboxing, autounboxing

1

29. Enums.

1

30. Var-args.

1

31. Garbage Collector.

1

32. Java SE8: Date, Time API

1

Консультаційний менторський вебінар по темі 26

1

08.06 33. Java SE8: функціональні інтерфейси

2

34. Java SE8: лямбда-вирази

4

Консультаційний менторський вебінар по темах 27-32

1

10.06 35.Оболонка Android Studio, структура проектів. Застосування XML. Android. Слухачі та обробники подій, робота із кнопками.

2

36.Android. Навігація, фрагменти, адаптери.

4

Консультаційний менторський вебінар по темах 33-34

1

11.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 1

3

12.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 2

3

Консультаційний менторський вебінар за підсумками іспитів 1, 2

1

13.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 3

3

14.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 4

3

Консультаційний менторський вебінар за підсумками іспитів 3, 4

1

15.06 Підготовка до сертифікації – попередній іспит 5

3

Консультаційний менторський вебінар за підсумками іспитів 1…6

1

17.06-26.06 – Проектний практикум
після 27.06  — Додаткова підготовка та корпоративна сертифікація (опціонально)

                

06.04.2018