Графік занять студентів коледжів

Заняття відбуваються в наступному режимі:

  • -по понеділках: 18.30 – 19.50 – новий навчальний матеріал, 20.00 – 20.45 – менторська година,
  • -по п’ятницях: 18.00 – 20.50 – новий навчальний матеріал.

 

Дата

Тема

Обсяг, годин
05.11 1.Робота з Eclipse. Перша програма. Конкатенація рядків.

2

05.11 2.Особливості об’єктної парадигми. Структура класу, оголошення та ініціалізація полів, оголошення методів, оголошення та створення об’єктів. Оператор new, літерал null. Шаблон Model-View-Contrоller.

2

3.Ключове слово “static”. Локальні змінні та змінні класу.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 1-3

1

4.Передавання в метод в якості аргументів примітивів та посилань.

2

5.Типи методів. Конструктори. Перевантажені конструктори.

2

6.Перевантаження методів. API класу String.

1

7.Mетод main(). Аргументи в методі main().

1

Консультаційний менторський вебінар по темах 4-7

1

8.Ініціалізація змінних. Блоки ініціалізації. Порядок ініціалізації.

2

9.Пакети. Import. Static import. Клас Math.

2

10.Поняття наслідування. Відношення has-a, is-a. UML-діаграми. Класи Calendar, GregorianCalendar, Date.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 810

1

11.Модифікатори доступу.

2

12.Операції інкремента, декремента у префіксній та постфіксній формах. Операція ділення за модулем. Тернарний оператор. Замикальні (short-cirquit) логічні функції AND та OR. Функція XOR. Пріоритети виконання арифметичних та логічних операцій.

2

13.Оператор циклу foreach. Оператори break, continue.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 11-13

1

14.Ключове слово this.

2

15.Ключове слово super. Клас Object.

2

16.Перевизначення методів. Методи toString(), equals().

2

Іспит по темах занять 1…13

3

Консультаційний менторський вебінар по темах 14-16

1

17.Поліморфні посилання. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. Covariant returns.

2

18.Приведення типів. Оператор instanceof.

2

19.Ключове слово final.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 17-19

1

20.Абстрактні класи.

2

21.Інтерфейси. Інтерфейси Comparable, Comparator.

2

22.Внутрішні класи. Реалізація множинного наслідування.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 20-22

1

23.Клас Arrays.

2

24.Інтерфейси Collections, List. Клас ArrayList. Основи generics.

2

25.Оболонка JavaFX. Слухачі та обробники подій. Робота із кнопками в JavaFX.

2

Консультаційний менторський вебінар по темах 23-25

1

26.Exceptions-1.

2

26.Exceptions-2.

4

Консультаційний менторський вебінар по темі 26

1

27.Strings, StringBuffers, StringBuilders..

1

28.Wrappers, autoboxing, autounboxing

1

29. Enums.

1

30. Var-args.

1

31. Garbage Collector.

1

32. Java SE8: Date, Time API

1

Консультаційний менторський вебінар по темах 27-32

1

33. Java SE8: функціональні інтерфейси

2

34. Java SE8: лямбда-вирази

4

Консультаційний менторський вебінар по темах 32-33

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 1

3

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 2

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 1-2

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 3

3

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 4

3

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 5

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 3-5

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 6

3

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 7

3

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 8

3

Консультаційний менторський вебінар по іспитах 6-8

1

Підготовка до сертифікації – попередній іспит 9

3

Завершальний консультаційний менторський вебінар по іспитах

1

 Корпоративна сертифікація

35.Оболонка Android Studio, структура проектів. Застосування XML.

4

36.Android. Слухачі та обробники подій, робота із кнопками, навігація.

6

37.Android. Фрагменти, адаптери.

6

Проектний Android-практикум.
Підготовка до співбесіди.
З лютого 2019 – участь у виконанні промислових проектів.

 

21.09.2018