Графік занять з основ структурного програмування

22 вересня 9.30…14.15 

  1. Представлення цілих чисел в двійковій та шістнадцятковій системах числення.
    Переведення чисел в різних системах.
  2.  Представлення від’ємних чисел в двійковій системі числення.
  3. Операції порівняння. Оператори розгалуження if, if-else. Логічні функції AND, OR. Логічна функція XOR.

29 вересня 9.30…14.15

  1. Оператор циклу for. Вкладені цикли. Виведення точкових трикутників.
  2. Масиви. Обробка масивів без утворення нових масивів.
  3. Обробка масивів з утворенням масивів відомої довжини.

6 жовтня 9.30…14.15

  1. Обробка масивів з утворенням нових масивів невідомої довжини.
21.09.2018