Графік занять для 5-7 класів

Дата

Тема

Час

Модуль 1. Основи структурного програмування

29.05 Ознайомлення із IDE Eclipse. Перша Java-програма. 8.30
Виведення результатів арифметичних операцій. Конкатенація текстів. 9.20
Змінні. Типи змінних. Оголошення та ініціалізація змінних. Перетворення типів змінних. 10.15
30.05 Операції порівняння. Логічні змінні. Оператори if та if-else. 8.30
Операції інкрементування та декрементування. Префіксна та постфіксна форми. 9.20
Алгоритми повторення. Цикл for для виведення цілих чисел. 10.15
31.06 Цикли for та while для визначення суми цілих чисел. 8.30
Виведення матриць. Вкладений for. 9.20
Виведення точкових трикутників за допомогою вкладеного for. 10.15
01.06 Поняття масиву. Завдання масиву цілих та текстових змінних. Індексація елементів масиву. Виведення елементів масиву. 8.30
Визначення суми елементів масиву 9.20
Обробка масивів із розгалуженням 10.15

Модуль 2. Основи обєктного програмування

04.06 Класи в об’єктному програмуванні. Оголошення полів класу.
Поняття об’єкту. Оператор new. Ініціалізація та зміна значень полів.
Методи. Структура методу. Методи класу String.
05.06 Створення власних методів. Метод для обчислення суми чисел.
Методи, що приймають об’єктні посилання. Визначення суми елементів масиву.
Поняття наслідування. Відношення IS-A. Наслідування полів.
06.06 Наслідування методів. Перевизначення методів.
Поняття про абстрактні методи, абстрактні класи та інтерфейси. Реалізація інтерфейсів.
Ознайомлення із класом ArrayList<E>. Методи size та add. Ознайомлення із імпортом класів з інших пакетів.
07.06 Ознайомлення із графічним фреймворком JavaFX. Текстові мітки Label.
Ознайомлення із оголошенням внутрішніх класів.
Поняття події. Основи обробки подій. Клас Button.
08.06 Використання конструкторів.
Ознайомлення із ключовим словом this.
Ознайомлення із ключовим словом super.
09.06 Перетворення типів (casting) примітивних даних.
Перетворення типів (casting) об’єктних даних.
Методи селектори (getter) та методи модифікатори (setter)

Модуль 3. Основи Android-програмування

11.06 Перша Android-програма. Опис віджетів за допомогою Java-кодів.
Знайомство із менеджером компоновки LinearLayout. Завдання параметрів компоновки за допомогою Java-кодів.
Застосування .xml-файлів для розміщення та опису віджетів.
12.06 Взаємодія Java–коду із .xml-файлом.
Робота з кнопками та слухачами подій.
Розробка проекту для візуалізації інкрементування/декрементування цілого числа.
24.05.2018